ایران، استان فارس، شهرستان سروستان، شهرک صنعتی شماره 1، بلوک ب، قطعه 8

baztabrah@yahoo.com

English

baztabrah@yahoo.com

تلفن تماس

7331-2 3784 71- 98+

تماس با ما

ارسال به:

نام و نام خانوادگی:

شهر / شهرستان:

آدرس ایمیل:

شماره تماس:

پیام:

آدرس : استان فارس - شیراز - شهرستان سروستان - شهرک صنعتی شماره یک – بلوک ب – قطعه 8و9و10 – شرکت دانه های شیشه ای بازتاب راه معروف به گلاسبید شیراز ( کارخانه گلاسبید شیراز ) - کد پستی : 7345175904

تلفن : 2-37847331-071 و 37840787-071  ساعات تماس : 8 لغایت 13  پست الکترونیک : baztabrah@yahoo.com

Top