ایران، استان فارس، شهرستان سروستان، شهرک صنعتی شماره 1، بلوک ب، قطعه 8

baztabrah@yahoo.com

English

baztabrah@yahoo.com

تلفن تماس

7331-2 3784 71- 98+

گلاسبید(دانه های شیشه ای) جهت خط کشی جاده ها

شرکت دانه های شیشه ای بازتاب راه انواع گلاسبید (دانه های شیشه ای) را در اندازه های 10 الی 1200 میکرون جهت خط کشی جاده ها تولید می نماید. گلاسبید چیست؟ ریزدانه های شیشه ای کروی شکل را گلاسبید می نامند. ما محصولات خود را در 3 نوع روپاش رنگ ترافیکی سرد , روپاش رنگ ترافیکی گرم و پیش مخلوط ( پرمیکس ) رنگ گرم و بر اساس استانداردهای ملی  ISIR8040 , ISIR10547, ISIR10548  و نیز استانداردهای بین المللی EN1423, EN1424   , AASHTOM247 , BS6088 ,  AS/NZS2009, JIS-PR3301  تولید می کنیم. همچنین به دلخواه و سفارش مشتری دانه بندی قابل تنظیم است. قابل ذكر است كه گلاسبيد توليدی کارخانه اين شركت ( کارخانه گلاسبید شیراز ) به گلاسبيد شيراز نيز شهرت دارد. جهت اطلاع از قیمت فروش گلاسبید با ما تماس بگیرید.

شرکت دانه های شیشه ای بازتاب راه انواع گلاسبید (دانه های شیشه ای) را در اندازه های 10 الی 1200 میکرون جهت خط کشی جاده ها تولید می نماید. گلاسبید چیست؟ ریزدانه های شیشه ای کروی شکل را گلاسبید می نامند. ما محصولات خود را در 3 نوع روپاش رنگ سرد, روپاش رنگ گرم و پیش مخلوط ( پرمیکس ) رنگ گرم و بر اساس استانداردهای ملی  ISIR8040 , ISIR10547, ISIR10548  و نیز استانداردهای بین المللی EN1423, EN1424   , AASHTOM247 , BS6088 ,  AS/NZS2009, JIS-PR3301  تولید می کنیم. همچنین به دلخواه و سفارش مشتری دانه بندی قابل تنظیم است. قابل ذكر است كه گلاسبيد توليدی کارخانه اين شركت ( کارخانه گلاسبید شیراز ) به گلاسبيد شيراز نيز شهرت دارد. جهت اطلاع از قیمت فروش گلاسبید با ما تماس بگیرید.

فایل ضمیمه وجود ندارد
Top